Dokumentide korrastamine

Korrastatud arhiiv loob aluse ettevõtte tegevuseks oluliste dokumentide nõuetekohasele säilimisele ja kiirele leitavusele kogu säilitustähtaja jooksul. Omame aastate pikkust kogemust ja põhjalikku väljaõpet arhiivide korrastamises. Oleme korrastanud nii väikeseid isikuarhiive kui ka suurettevõtete arhiive nii avalikus kui erasektoris.

Dokumentide korrastaminePakume arhiivide seisundi hindamist ja konsultatsioone, mis aitavad ettevõetetel võtta vastu oma arhiivi haldusega seotud otsuseid. Suudame luua arhiivihaldussüsteemi seni korrastamata arhiividele, kui ka korrastada arhiivid kliendi poolt ette antud süsteemi alusel. Abistame avalike arhivaalide üleandmisel Rahvus- või kohaliku omavalitsuse arhiivi.

Korrastustöid on võimalik teostada nii kliendi arhiivi asukohas kui ka Arhiivikeskuse ruumides. Varustame kliendi kõikide korrastustöödel vaja minevate tarvikutega.

Küsi pakkumist!