Arhiivide säilitamine

Andes oma dokumendid säilitamiseks Arhiivikeskuse hoidlasse, tähendab see garantiid dokumentide säilivusele ettenähtud säilitustähtaja jooksul. Dokumentide turvaline säilitamine toimub 2010 aastal spetsiaalselt arhiivihoidlateks renoveeritud hoones. Lisaks seaduses nõutud säilitustingimustele on meie hoidlad varustatud kaasaegse valve- ja gaaskustutussüsteemiga.

Arhiivi üle antud arhivaalide arvestus toimub Infore arhiivihaldustarkvara abil, mis võimaldab klientide ligipääsu andmetele ja arhiivitoimingute teostamise veebipõhise kasutajaliidese abil.

Säilitame klientide arhiivid nende poolt määratud korrastusreeglitest ja arhiivihaldussüsteemist lähtuvalt. Seetõttu ei too säilikute üleandmine arhiivi kliendile kaasa täiendavaid tegevusi.

Arhiivi säilitusteenuse hind kujuneb jooksva riiulimeetri alusel, mis arvutatakse vertikaalselt asetatatud arhiivikarbi külje laiuse kaudu. Kõige levinumaid arhiivikarpe mahub ühte riiulimeetrisse kaheksa või kaksteist karpi.

Võtame vastutuse meie kätte usaldatud arhiivides leiduva informatsiooni konfidentsiaalse säilimise üle.

Küsi pakkumist!